Ponude

Dugi rafting – 126 kilometara

Kamp sa najdužim raftingom i najnižom cijenom

NAŠ CILJ JE ZADOVOLJAN GOST!

ČETVORODNEVNI RAFTING ARANŽMAN
DUGI SPUST ∞ JEDINSTVENIH 126 KM RAFTINGA!

Prvi dan
• dolazak u kamp u večernjim časovima
• večera (domadi specijaliteti)
• nodenje
Drugi dan
• obilan doručak (domaći specijaliteti)
• zaduživanje rafting opreme na kampu (neoprenska odijela, neoprenske čizme, prsluci za
spasavanje i zaštitne kacige)
• transfer terenskim vozilima preko prevoja Sedlo (1908 metara nadmorske visine), zatim preko
Đurđevića Tare, do početne tačke raftinga, Šljivansko (dužina maršrute: 125 km)
• dolazak terenskim vozilima na Šljivansko, polaznu tačku raftinga, pet kilometara uzvodno od
mosta na Đurđevića Tari
• rafting do Levera, na kojima se nalaze ostaci antičkih arheoloških nalazišta, potom laki lanč-
ručak sa pauzama za fotografisanje, kupanje, predah pored vodopada Bijela Vrela
• dolazak na Radovan Luku, kroz najlepši dio Nacionalnog parka Durmitor i Tara (čuvene Sige
Bajlovića)
• ručak (domaći specijaliteti)
• slobodno vrijeme
• večera (domaći specijaliteti)
• smještaj i noćenje u motelu „Radovan Luka“, u Radovan Luci

Tredi dan
• obilan doručak
• nastavak raftinga sa Radovan Luke, kroz najljepši
dio Nacionalnog parka Durmitor i Tara
(čuvene Sige Bajlovida), uz veličanstven prizor
vodopada koji se obrušava u jezero.
Nastavljamo spust i stižemo do mjesta gdje se
spajaju kanjon Sušice i kanjon Tare
• pravljenje kampa za boravak u kanjonu
• ručak (domadi specijaliteti)
• slobodno vrijeme
• večera (domadi specijaliteti)
• nodenje
Četvrti dan
• obilan doručak (domadi specijaliteti)
• Nastavak spusta do Markovida mlina, Jovičida i Ninkovida siga, Nozdrudkih bukova, do
Brštanovice (početne tačke za kradi rafting)
• spuštanje najatraktivnijim bukovima i brzacima na Tari ( Borovi, Varda, Delije, Vjernovida buk…),
uz obilazak veličanstvenih usputnih vodopada, visine preko 20 metara
• pauze tokom raftinga na lokacijama pogodnim za predah, fotografisanje, kupanje
• Dolazimo do mjesta gdje se Tara spaja sa Pivom sa Pivom, na kojem nastaje rijeka Drina. Od tog
mjesta čeka nas još ČAK 15 km splavarenja rijekom Drinom do kampa „Stari dud“, za razliku od
ostalih kampova u okruženju koji se nalaze bliže Šdepan Polju (granici sa Crnom Gorom), i što naš
kamp čini kampom koji pruža najdužu rafting rutu u regionu.
• pristajanje na kamp i razduživanje rafting opreme
• ručak (domadi specijaliteti)
ZAVRŠETAK ARANŽMANA
CIJENA ARANŽMANA IZNOSI: 230 EUR (i plaća se po dolasku na kamp)
*U cijenu aranžmana su uračunate i sve pripadajude takse (boravišna taksa, taksa za rafting, taksa za
ulazak u Nacionalni park Durmitor), a takođe i osiguranje učesnika na raftingu.